Journummer 070-301 49 00
Vi finns tillgängliga för jour dygnet runt 070-301 49 00

Ett personligt och varmt bemötande

Vi hjälper Er att planera och genomföra begravningen. Vårt mål är att från uppdragets början till dess slut kunna ge ett personligt och varmt bemötande som ger Er trygghet i en svår situation.

Siljans Begravningsbyrå har kontoret i Leksand, men hjälper till med begravningsuppdrag i hela Dalarna.

Boka ett personligt möte med oss på:
070-301 49 00

/ Pia och Mattias

IMG_2262-27

Vanliga frågor

 • När ska man ha begravningen

  Kremering eller gravsättning ska äga rum inom en månad efter dödsfallet. Det innebär att begravningsceremonin skall hållas så att tid finns för kremering som oftast äger rum några dagar efter begravningen. Vid jordbegravning äger begravningsakt och gravsättning i regel rum samma dag.

 • Svart eller vit slips på begravningen

  Svart slips är alltid korrekt. Vit slips bär manliga nära släktingar som make, son, barnbarn, barnbarnsbarn, far, mor- och farfäder, bror och brorsbarn, måg, svåger, svärfar.

 • Vad kostar en begravning

  Vanligen mellan 25.000 kr och 35.000 kr beroende på vad som ingår. Olika kostnadsposter är:

  Begravningsbyråns arvode, kista, urna, blommor, dödsannons, programblad, begravningsbil, bärare, solistarvode, minnesstund, tackannons, tackkort.

  Gravsten och bouppteckning tillkommer.

 • Vem betalar begravningen

  Kostnaderna för begravningen tas normalt ur dödsboet.  Om det saknas tillgångar i dödsboet kan de efterlevande ansöka om ekonomiskt bistånd från kommunen. Kostnader för gravplats, kremering och ceremonilokal är redan betalda genom  begravningsavgiften som tas ut via skattesedeln.

 • Om man inte är medlem i Svenska kyrkan

  Om den avlidne inte är medlem i Svenska Kyrkan har man ingen rätt till begravningsgudstjänst enligt Svenska Kyrkans ordning. Det innebär att man inte har någon rätt att ha begravningsceremonin i kyrkan och ingen rätt till präst eller kyrkomusiker.

  Däremot har man rätt till gravplats på kyrkogården liksom rätt till allt som har med kremering och gravsättning att göra, för även om man inte tillhör Svenska Kyrkan betalar man en begravningsavgift via skattsedeln som normalt täcker kostnaden för upplåtelse av ceremonilokal, kremation, gravöppning och upplåtelse av grav under 25 år samt vissa transporter.

  Det förekommer att den som lämnat Svenska Kyrkan ändå haft en kristen livsåskådning och därför önskat en kyrklig begravningsgudstjänst. I så fall kan det vara möjligt att tillgodose den avlidnes önskan, men den avlidne jämställs med icke-församlingstillhörig, varför dödsboet får räkna med att betala en avgift till församlingen för präst, organist och kyrkolokal.