Det kan kännas konstigt att tänka på sin egen begravning. Att ägna en tanke åt hur det blir för mina efterlevande är faktiskt att bry sig om dem. Då behöver inte dina anhöriga gissa vad du vill. Det kanske finns saker som är viktiga för dig och det kan du få sagt i ”Mina önskemål”. Resten kan du lämna åt dina närmaste att bestämma om.

Det kanske finns försäkringar, testamenten, tillgångar och lösenord som du vill informera om. Du kan enkelt ladda hem pdf-filen och skriva ut ”Mina önskemål”. Ta den tid du känner att du behöver för att skriva ner dina önskemål. Självklart kan du när som helst göra ändringar och uppdatera ”Mina önskemål”.

Du kan förvara ”Mina önskemål” hemma och lämna in en kopia till oss för säker förvaring. Det är viktigt att du informerar dina anhöriga att du har skrivit ”Mina önskemål” och var du förvarat det.

Ladda ned blankett för dina egna önskemål här: Mina önskemål