När någon dör är man som närstående ofta oförberedd på vad som kommer att hända den närmsta tiden. Kanske är det första gången man måste hantera ett dödsfall på nära håll.
Mitt i känslor av sorg och saknad finns ofta en hel del praktiska frågor som behöver lösas.

Det kan vara allt från att gå igenom personliga tillhörigheter, informera vänner om dödsfallet, ta hand om juridiska frågor som rör arv eller boende och ordna med begravningen.

Kontakta oss så hjälper vi er! 0247-342 10 eller 0248-107 70